Letak četnicima Zenice

2021-12-04T15:27:28+01:00

U četničkom  »Proglasu«, koji je izdan »u Planini 1945.« stoji: »Srbin u šumi sa crvenom  zvezdom, Srbin u četnicima sa mrtvačkom glavom, Srbin po hrvatskim uredima i među fašističkom vojskom, Srbin [...]

Letak četnicima Zenice2021-12-04T15:27:28+01:00

Vlasi i Srbi

2021-11-29T21:49:28+01:00

Dr. Ćiro Truhelka (a)tipičan je organizator kulturnoga života, istraživač, antropolog, veliki direktor, etnolog i avanturista.  Ćiro Truhelka, Hrvat, nije u sebi imao ni kapi hrvatske krvi. Otac Ladislav, podrijetlom Čeh, mati [...]

Vlasi i Srbi2021-11-29T21:49:28+01:00
Go to Top