Bosanska kadulja

2020-12-25T16:30:14+01:00

Bosanska kadulja (latinski Salvia pratensis var. varbossania) je podvrsta veoma varijabilne poljske kadulje (Salvia pratensis), koju je Karlo Maly opisao prema primjercima sa padina Trebevića, iznad Sarajeva, Bosna i Hercegovina. To je biljka [...]