Šta je Stanak Bošnjana ?

Stanak Bošnjana je uža zajednica Bošnjaka koji prate i podržavaju naš sajt www.bosnjani.com i koji prihvataju biti aktivni članovi koji proklamuju, podržavaju i aktivno učestvuju u dorađivanju, kreiranju i slijeđenju postavljenih ciljeva i zadataka u cilju ostvarivanja i unapređenja naših zajedničkih ciljeva i interesa.

Ciljevi Stanka Bošnjana:

 • posredovanje i uspostavljanje saradnje između Bošnjaka kao pojedinaca te naših privrednih subjekata i kulturnih, umjetničkih organizacija i udruženja a radi stimulisanja, podržavanja i obogaćivanja programskih aktivnosti i poboljšanja položaja naše Bosne i našeg naroda u cjelini, ma gdje se nalazili
 • na bitne i aktuelne teme u oblastima politike, kulture, historije i sporta te na sve neprimjerene medijske napade na Bosnu n narod u njoj djelovaće se organizovanim medijskim i zajedničkim nastupima, saopštenjima i peticijama naših članova
 • poseban segment djelovanja su buduća zajednička ulaganja u našu domovinu
 • planirane su i posjete historijskim, kulturnim i vjerskim manifestacijama koje propagiraju ideju i duh Bosne i radišnih Bošnjana/Bošnjaka u njoj
 • učešće u raznim humanitarnim akcijama i stvaranje uslova za podizanje opšteg nivoa kulture u domovini Bosni

Na taj način dajte podršku našem radu, ali i ostvarujete mogućnost da kao registrirani član ostvarite razne popuste u velikom broju poslovnih subjekata sa kojima ostvarimo saradnju.

Naša osnovna dva cilja:

 • Bratimljenje bošnjačkih porodica tako da je za početak svaka porodica povezana s drugom, interesima srodnom porodicom Bošnjaka, koje će se družiti u trenucima radosti i pomagati u trenucima žalosti.

  Koje će organizovati zajedničke posjete i druženja na principima bratstva i uzajamnoj pomoći. Za početak bi bilo dobro da se svaka porodica iz Bosne bratimi sa jednom porodicom iz Sandžaka a nakon toga i sa porodicama Bošnjaka sličnih uvjerenja iz Europe, Amerike, Australije… Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti na bratimljenje sa porodicama prognanih Bošnjaka koje već nekoliko generacija ne zaboravljajući svoju Bosnu žive u Turskoj. Da bi se postigao pravi efekat i da nađete srodnu porodicu ili srodne duše te da se izbjegnu moguće manipulacije, zamolili bi smo Vas da se izvjestan period sa porodicom koju smatrate srodnom svojoj

  ( po običajima, interesovanjima, stručnoj spremi, duhovnosti itd.) dopisujete, obavljate telefonske i video pozive, možda se i posjetite uzajamno te tek nakon toga se i formalno bratimite sa tom porodicom što ćemo i objaviti na našoj web-stranici.

  Riječ bratimljenje u našem slučaju ( pokušali smo izbjeći nakaradne turcizme tipa ahbabstvo ili sl. ) nema i ne smije imati nikakve veze sa kumstvom koje je među pripadnicima npr. srpskog naroda široko rasprostranjeno. Ovo je jedan fini način traženja srodnih duša za razgovor, posjetu i prijateljevanje isključivo među pripadnicima Bošnjačkog naroda.

 • Zajednička financijska i uopće investicijska ulaganja u poslove u domovini za koje ocijenimo da su profitabilni te da nama kao investitorima niti našoj državi u cjelini, neće nanijeti nikakvu materijalnu, moralnu i/ili duhovnu štetu.

  O vrstama, načinu i oblastima ulaganja članovi će se dogovarati

  • u duhu transparentnosti i povjerenja među članovima;
  • čuvanja poslovne tajne prema osobama i subjektima izvan okvira zajednice registrovanih članova;
  • zajedničkih i iskrenih rasprava, davanja prijedloga i sagledavanja svih mogućih pozitivnih i negativnih aspekata vezanih uz buduće i/ili dogovorene investicijske poslove i/ili zajednička ulaganja

Vaše obaveze prema Stanku Bošnjana:

 • podrška našem zajedničkom sajtu u pogledu osmišljavanja, kreiranja i provedbe naših zajedničkih programa, projekata i događaja
 • aktivno medijsko i svako drugo djelovanje u propagiranju ideje bošnjaštva i dobrih ljudi BiH
 • razvijati i unaprijeđivati prijateljstva, poznanstva i poslovnu saradnju između članova međusobno
 • biti informisan o aktuelnim dešavanjima u domovini sa naglaskom na sveukupno stanje Bošnjaka Bosne
 • davati nam povratnu informaciju o našim aktivnostima i sadržajima

Stanak Bošnjana pokrenut je kako bi čitatelji i pratioci naše stranice koji su zainteresovani za postavljene ciljeve mogli:

 • tješnje surađivati s nama i međusobno sa članovima,
 • biti pravodobno informirani o svemu što objavljujemo,
 • davati nam povratnu informaciju o pokrenutim sadržajima i aktivnostima,
 • pružati podrsku našem radu na način koji im najviše odgovara

Uslovi članstva

Članovi Stanka Bošnjana mogu postati svi oni koji čitaju i cijene nasu stranicu, ideje dobročinstva i pozitivnih razmišljanja a koje žele organizovano, u skladu sa zakonima trenutne države boravka i matične nam domovine BiH a u skladu sa svojim financijskim mogućnostima učestvovati u zajedničkim projektima o kojima bi se naknadno dogovorili. Članstvo možete otkazati u svakom trenutku, bez ikakvog obrazloženja.

Kako postati član?

Član Stanka Bošnjana postaje se u dva koraka:

 • Prvi korak: biti dobar,pošten i čestit čovjek koji svim srcem voli svoju domovinu BiH i dobre Bošnjane u njoj
 • Drugi korak: Spremnost na učešću u naša osnovna dva zajednička cilja, bratimljenje porodica i zajednička ulaganja
 • Treći korak: Ispunjavanje i slanje elektronske pristupnice
PRISTUPNICA

Ispunite pristupnicu!
Podržite Stanak Bošnjana i podrzite našu zajedničku ideju i naš rad !

PRISTUPNICA

Članstvo u Stanku Bošnjana je isključivo Vaša odluka a ako nakon određenog vremena ne želite više podržavati naše ciljeve i zajedničke ideje te aktivno učestvovati u realizaciji istih , u svakom trenutku možete odustati.

Prijemom elektronske pristupnice, dobićete svoj registarski broj a Vaši podaci se unose u bazu podataka.Tek tada postajete punopravni član Stanka Bošnjana.

Ovaj projekat ce živjeti i razvijati se samo u onoj mjeri u kojoj ga njegovi čitatelji i prijatelji prigrle i iskažu mu potpunu podršku vjerujući da dobri ljudi žive tu medju nama, sa nama ali čekaju pravu priliku da svoje intelektualne, moralne, materijalne i sve druge kapacitete stave na raspolaganje za zajednički boljitak sebe, svoje porodice te domovine BiH i Bošnjaka kao autohtonog naroda drage nam BiH.