Plivska jezera

2020-12-14T10:36:37+01:00

Plivska jezera u koja spadaju Veliko i Malo jezero, nastala su na rijeci Plivi, lijevoj pritoci Vrbasa u Jajcu. Plivska jezera Jezera su smještena u riječnoj [...]