Genetika Bošnjaka

2020-11-20T22:45:04+01:00

Najnovija otkrića evropskih genetičara (ne)očekivano svrstavaju Bošnjake u red najstarijih i najautohtonijih stanovnika Evrope. Autohtona evropska Haplogrupe I koja je do skora smatrana da se nalazi samo u Skandinaviji otkrivena je [...]