Starobosanski zagrobni amuleti

2020-12-07T22:30:45+01:00

Starobosanska civilizacija je bila poznata izradom obilježja tj. predmeta na kojima su dominirali tipični simboli naših predaka i njihove civilizacije. Prvenstveno se tu radi o motivu trolisne djeteline, svastike, ilirskog cvijete [...]