Tajna bosanskih stećaka

2020-11-26T16:21:29+01:00

Stećak je jedna od misterija bosanskohercegovačke historije jer se velike polemike vode o pitanjima njihovog porijekla, pripadnosti pokojnika koji su sahranjivani ispod stećaka, kao i simboličkih poruka koje nose pojedine predstave uklesane [...]

Tajna bosanskih stećaka2020-11-26T16:21:29+01:00

Zgošćanski stećak

2020-11-20T22:43:48+01:00

Najživopisniji poznati starobosanski stećak (Zgošća kod Kaknja), pripisuje se srednjovjekovnoj Bosni, međutim stećak ne sadrži nijedan simbol srednjovjekovlja. Svi ornamenti stećka potiču iz Antike: česti antički motivi List života i Drvo [...]

Zgošćanski stećak2020-11-20T22:43:48+01:00
Go to Top